sigortauzun@gmail.com
info@uzunsigorta.com.tr
02128531230

NAKLİYE SİGORTASINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Hayattaki huzur, Zenginlik budur...

Emtea Nakliyat Sigortası

      Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.
      Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar karşılanmamaktadır.
      Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta, sürekli sevkıyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır.
Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden farklı olmaması gerekir.
Nakliyat sigortalarının yaptırılması bir zorunluluk mudur?

Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir.

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.

Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi
Sefer
Taşıma aracı
Teminatın kapsamı

Nakliyat poliçelerinde kullanılan özel şartların (klozların) amacı nedir?

Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslar arası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz.

Teknenin cinsi
Teknenin sigorta bedeli
Teknenin yaşı ve tonajı
Teminatın kapsamı

Size uygun sigorta çözümlerimizle, emtianız da tekneniz de güvencemiz altında.

Nakliyat Klozları

Nakliyat Klozları
Enstitü Grev Klozları - [Havayolu Yükü]
Enstitü Grev Klozları [Yük]
Enstitü Hızbotu Klozları
Enstitü Savaş Klozları [ Havayolu Yükü ] [Posta İle Göndermeler Hariç]
Enstitü Savaş Klozları [ Yük ]
Enstitü Sınıflama Klozu
Enstitü Yat Klozları [CL328]
Enstitü Yat Klozları Kişisel Eşya Klozu
Enstitü Yat Klozları Makine Hasarı Genişletme Klozu
Enstitü Yat Klozları Taşima Klozu
Enstitü Yat Klozlari Yarış Rizikosu Genişletme Klozu
Enstitü Yük Klozları [A]
Enstitü Yük Klozları [B]
Enstitü Yük Klozları [C]
Enstitü Yük Klozları [Havayolu] [Posta İle Göndermeler Hariç]
Institute Time Clauses Hulls
Savaş ve Grev Klozları
Savaş Ve Grev Klozları Yatlar

Diğer Nakliyat Klozları

226 nolu Kloz

284 nolu Kloz

289 nolu Kloz

290 nolu Kloz

291 nolu Kloz

311 nolu Kloz

312 nolu Kloz

337 nolu Kloz

Balıkçı Gemisi Klozu - CL 346

Dökme Grev Klozu - CL 274

Dökme Yağ Klozu - CL 273

Enstitü Ek Tehlikeler Klozu - CL 294

Makine Ek Klozu - CL 298

Navlun Klozu - CL 287

Savaş Navlun Klozu - CL 296

Savaş Sefer Klozu - CL 295

Savaş Sefer Navlun Klozu - CL 297

Savaş Yapım Klozu - CL 349

Sefer Navlun Klozu - CL 288

Tekne Sefer Klozu - CL 285

Yapım Grev Klozu - CL 350

Yapım Klozu - CL 351

Fiyat Avantajları

Bizden mutlaka fiyat almayı unutmayınız!