sigortauzun@gmail.com
info@uzunsigorta.com.tr
02128531230

Gizlilik Politikası

Hayattaki huzur, Zenginlik budur...

GİZLİLİK POLİTİKA SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI
TANIMLAR
İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir:

1. Ziyaretçi: Uygulamayı kullanan tüm kullanıcı ve müşterilerin genel tanımı.
MADDELER
1. Gizlilik: İlgili uygulama, Uzun Sigorta Şirketi tarafından
geliştirilmektedir. Uzun Sigorta, ziyaretçilerinin kişisel gizliliğini korumayı taahhüt
etmektedir. Uzun Sigorta, ziyaretçileri tarafından uygulamamıza sunulan kişisel verileri
üçüncü kişilere satmaz, kiralayamaz ya da başka şekilde kullandıramaz. Uygulama,
kullanıcılarının gizlilik haklarına saygı duyar ve kullanıcının uygulama vasıtasıyla sağladığı
tüm bilgileri saklı tutar. Uygulama, internet ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde
sağlanan en üst düzey gizliliği içermektedir. Üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan
davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan Uzun Sigorta
sorumlu tutulamaz. Kişisel bilgilere sadece yetkili Uzun Sigorta personeli ya da bilgileri
gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. UzunSigorta, kişileri
açıklamadan, istatistiksel bilgileri (cihaz tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb. gibi
demografik bilgiler) sürekli iç gözden geçirme sürecimizin bir parçası olarak uygulamamızı
iyileştirmek için kullanabilir. Bu bilgiler Uzun Sigorta tarafından üçüncü kişilere
açıklanmaz. Uygulamaya erişerek ve uygulamayı kullanarak Gizlilik Sözleşmesi´ni
okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız. Eğer gizlilik
sözleşmesi şartları ve uygulama koşullarını onaylamıyorsanız, uygulamayı kullanmamanız
gerekir. Uygulamaya eriştiğiniz ve girdiğiniz anda, işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız.
2. Uygulamamız ziyaret edildiğinde, uygulamamızda ziyaret ettiğiniz sayfalar ve her bir
sayfa, bilgi formu ve uygulamada ne kadar süre harcadığınız gibi genel bilgiler kaydedilebilir.
Bu bilgilerin tutulmasının amacı aşağıda belirtilmiştir.
- Uygulamamızı ve sistemimizi yönetmek, korumak ve geliştirmek;
- Uygulama ziyaretçilerimizin tercihlerini daha iyi anlamak;
- Sunucu sorunlarını teşhis etmek;
- Uygulama kullanımına ilişkin toplanan istatistikleri derlemek;
- Uygulamamıza ilişkin deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olmak;
3. Kişisel Bilgiler: Uygulamada yer alan veya uygulama ile paylaşabileceğiniz Kişisel
Bilgiler, yalnızca özel amaç doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler ayrıca, ilginizi
çekebileceğini düşündüğümüz ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimiz ile ilgili size bilgi ve/veya
teklif göndermek amacıyla da tarafımızca kullanılabilir. Söz konusu bilgiler, Türkiye İş
Bankası A.Ş. Grubundaki diğer şirketlerle paylaşılabilir. Uygulamada toplanan verilerin,
işlenmesi veya analiz etmesi için üçüncü şahıslar devreye sokulabilir. Ayrıca hizmet talebiniz
nedeniyle, tarafınıza ait Kişisel Bilgiler, söz konusu ürünün veya hizmetin teslimini sağlamak
üzere tedarikçi firmalarla veya üçüncü şahıslarla paylaşılabilir. Tarafınıza ait Kişisel
Bilgilerin, bu tedarikçi firmalarca ve diğer üçüncü şahıslarca kullanılmasına hiçbir şekilde
izin verilmemektedir. Kişisel Bilgileriniz, yasalar, arama emri, mahkeme celbi veya mahkeme
emri ile gerekli olduğu takdirde ifşa edilebilecektir.
4. Cookiler: Uygulama, bilgisayarınıza "cookie" gönderebilir. Cookie´ler bilgisayarınızın
hafızasından veya diğer uygulama ve web sayfalarınca yaratılmış cookie dosyalarından veri
sağlayamaz. Cookie´ler sisteminize zarar vermez. Uzun Sigorta, "cookie"leri, ziyaret
ettiğiniz özel uygulama alanları ve web uygulamamızda yararlandığınız hizmetlerimiz gibi
bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu uygulamayla uygulamaya yaptığınız tekrarlı
ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie´leri
kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi
uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek
genellikle tüm cookie´leri kabul etmiş olursunuz. Cookie´leri reddederseniz uygulamamızda
ve diğer web uygulamalarında karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler
istenen şekilde çalışmayabilir.
5. Data Güvenliği: Uygulamamızda izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve
bilginin doğru kullanımını sağlamak için uygulama kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve
güvenliğini sağlayan uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulanmaktadır.
Tüm şartlara rağmen Uzun Sigorta, kişisel bilgilerin Uzun Sigorta sistemlerinden yasal
olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve Uzun Sigorta´nın on-line
servislerinin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere
ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız.
6. Çocukların güvenliği: Uzun Sigorta, 18 yaşının altındaki bireylerden ebeveynlerinin izni
olmaksızın, teşhis edilebilir kişisel bilgi toplama amacı gütmemektedir. Uygulamanın hiçbir
alanı 18 yaşından küçüklerin ilgisini çekmek için tasarlanmamıştır.
7. Bağlantılar: Bu uygulama, içeriği Uzun Sigorta tarafından kontrol edilmeyen başka web
uygulamalarına taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web uygulamaları, bu
sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web
uygulamalarının toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa
edilmesinden Uzun Sigorta sorumlu değildir. Uygulama kullanımı esnasında oluşabilecek
herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası
sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan Uzun
Sigorta sorumlu değildir. Benzer biçimde başka uygulamalardan Uzun Sigorta´nın izni
olsun ya da olmasın Uzun Sigorta uygulamasına link verildiğinde de, bu tür linklerin
kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle Uzun Sigorta´nın herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır.
8. Kullanım Koşulları: Bu uygulamanın telif hakları Uzun Sigorta Şirketi´ne
(Uzun Sigorta) aittir. Kullanıcıların bilgi edinmesi ve sigortacılık işlemleri yapmaları
amacıyla uygulamaya erişim hakkı tanınmıştır.
Bu web uygulaması içinde ulaşılan yazılı, görsel, işitsel içerik, tasarım, bilgiler, bilgisayar
programları ya da diğer unsurlar, Uzun Sigorta Şirketi´nin yazılı izni
olmaksızın kısmen ya da tamamen, hiç bir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz,
dağıtılamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez, eklemeler ya da çıkarmalar yapılamaz, ticari
maksatla kullanılamaz, alıntı yapılamaz. Yazılı izin alınarak bu web uygulamasından
yapılacak alıntılar, "Telif hakları Uzun Sigorta´ya aittir" ifadesi ile birlikte kullanılmalıdır.
Bu web uygulamasında verilen bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için özen
gösterilmektedir. Ancak, Uzun Sigorta Şirketi, bu Uygulamadaki bilgilerin
yanlışlığından ya da belirtilen amaçların dışında kullanılmasından kaynaklanabilecek zarar ve
sorunlardan ötürü sorumluluk kabul etmez.
Internet üzerinden sigorta işlemleri yapan kişiler, kendilerine sorulan riskle ilgili ve kişisel
sorulara doğru ve tam cevap vermelidirler. Aksi halde, sigorta sözleşmesinden doğan
haklarını kaybetmeyi kabul ederler. Uzun Sigorta Şirketi, kasti olarak yanlış
bilgi veren ya da riskle ilgili bilgileri gizleyen kişilere karşı kanuni yollara başvuru hakkını
saklı tutar.
Bu uygulamaya özel giriş koduyla girilmektedir. Giriş yetkisi olmayan kişilerin bu alanlardaki
bilgiyi herhangi bir yöntemle kısmen ya da tamamen, olduğu gibi ya da değiştirerek edinmesi,
okuması, kopyalaması, çoğaltması, dağıtması, yayınlaması ve programları kullanması suç
teşkil etmektedir.
Söz konusu alanlara giriş yetkisi olan kişiler, buradaki bilgi ve programlara yalnızca kişisel
erişim ve kullanım yetkisi almışlardır. Bu kişilerin söz konusu bilgileri ve programları kısmen
ya da tamamen, olduğu gibi ya da değiştirerek yetkisi olmayan kişilere göstermesi,
kullandırması, kopyalaması, çoğaltması, dağıtması ve yayınlaması suç teşkil etmektedir.
Uzun Sigorta, bu web sayfasında belirtilen ve hukuksal olarak suç oluşturan fiilleri
gerçekleştiren kişilere karşı suç duyurusunda bulunma ve kanuni yollara başvuru hakkını saklı
tutar.
9. Sözleşme Değişiklikleri: Uzun Sigorta sonradan tespit edilen kural boşlukları varsa veya
Uzun Sigorta tarafından yeni sunulan hizmetler açısından gerekli olduğunda, her zaman
gizlilik sözleşmesini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Gizlilik Sözleşmesi değişikliğe tabidir.
Herhangi bir değişiklik bu alanda duyurulacaktır.