sigortauzun@gmail.com
info@uzunsigorta.com.tr
02128531230

Blog

Hayattaki huzur, Zenginlik budur...

Konut sigortası

Konut sigortası Konut sigortası yaptırarak ev ve içindeki eşyaların yanı sıra, evin içinde yaşayanların ve sorumluluklarını da teminat altına alabilirsiniz.Evin oturulamaz hale gelmesi ile kiracınız taşınmak zorunda kalabilir, ev sahibi kira gelirinden mahrum kalabilir, taşınma ve enkaz kaldırma giderleri de büyük bi külfet oluşturabilir. Uzun Sigorta , ev ve eşyalarınızı teminat altına alarak sizi bütün yüklerden …

Seyahat ve Ferdi Kaza

Ferdi Kaza sigortası; kişilerin başlarına gelebilecek ani ve harici olaylar nedeniyle uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına alır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar dahilinde karşılar. Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler bu poliçe kapsamında sigortalanabilir.