tamamlayiciSaglik_843

Yabancı Sağlık

 

Yabancılar için sağlık sigortası fiyatları 2018
Yaş                Ücret

0-01              120 TL

02-25            150 TL

26-35            200 TL

36-50            300 TL

51-55             750 TL

56-60            900 TL

61-64            1.500 TL

Yabancı sağlık Sigortası

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet izni için gerekli olan bu ürün; Ray Sigorta A.Ş.’nin belirttiği sigorta süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla, sigorta ettirenin hastalık ve/veya kazaya uğraması halinde bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını; sigortalının tabi olduğu poliçede belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartları’na ve Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ne ve bu özel şartlara göre sağlık kurumları uygulama ilkelerine uygun hazırlanan teminat tablosundan poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılar.

Bu ürün 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Talepleri’nde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır. 

Yabancı Sağlık

uzunsigortalogo

Uzun Sigorta

Yabancı Sağlık

Yabancı Sağlık

uzunsigortalogo

Uzun Sigorta

Yabancı Sağlık

Yabancı Sağlık

uzunsigortalogo

Uzun Sigorta

Yabancı Sağlık

Yabancı Sağlık

Yabancı Sağlık