Tamamlayan Sağlık Sigortası nerede geçerlidir?

Tamamlayan Sağlık Sigortası SGK ve Ray Sigorta’nın anlaşmalı olduğu özel hastanelerdeki belirli sağlık branşlarındaki muayene, tetkik ve tedavi işlemlerinde geçerlidir.

 

Tamamlayan Sağlık Sigortası,

SGK ve Ray Sigorta ile anlaşmalı özel hastane ve sağlık kuruluşlarında poliçe kapsamında olan sağlık harcamalarında devlet katılım payı dışında bir fark ödememenizi sağlayan bir sağlık sigortasıdır. Tamamlayan Sağlık Sigortası bu kuruluşlarda oluşan ilave ücretleri karşılar.

Tamamlayan Sağlık Sigortası ayakta ve yatarak tedavi teminatlarına ek olarak, ücretsiz check up ve diş sağlığı paketini içermektedir

Tamamlayan Sağlık Sigortası'ndan kimler yararlanabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında dahil olan 0 – 64 yaş arasındaki tüm T.C. vatandaşları bu poliçeden yararlanabilir.

Tamamlayıcı Sağlık sigortası

SGK lılara Özel hastanelerde PARA ÖDEMEDEN SAĞLIK HİZMETİ Alma imkanı!!
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar dahilinde karşılar. Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler bu poliçe kapsamında sigortalanabilir. Sizin sağlığınızdan DAHA ÖNEMLİ NE OLABİLİRKİ. ÖNCE SEN 

Uzun Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Uzun Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Uzun Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Teklif İsteyiniz

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi istemeyi unutmayınız.